Култура и образование


Училище без граници

Сдружение НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.Поставянето на диагнозата рак при децата предизвиква огромен стрес, а самото лечение е продължително и тежко, както за самите деца така и за техните родители. Поради продължителното лечение и изолацията, която то налага, децата не могат да посещават училище. Те пропускат от учебния материал, някой път дори губят и цяла учебна година.

До края на 2016 г., в България, в помощ на болните деца, на които се налагаше продължителен престой в болницата, съществуваха и работеха успешно четири болнични училища с деца с онкологични, психични и хронични заболявания, деца с церебрална парализа, деца с тежки изгаряния и др. – в София, Пловдив, Плевен и Момин проход. Основната цел на този вид училище беше децата в начален и прогимназиален клас, които са на продължително лечение, да не се откъсват от учебния процес и да имат възможността, въпреки заболяването си да завършат учебната година. В сегашната ситуация достъпът до образование по време на лечението им е силно ограничен и се налага да преминават към самостоятелна форма на обучение. Това от своя страна води до редица трудности в усвояването на учебния материал, а в някои случаи и до невъзможност за завършване на учебната година. Дори в най-тежките моменти от лечението на едно дете и разбира се, ако състоянието му го позволява, то не трябва да прекъсва образованието си.


Настоящият проект има за цел да даде възможност на децата, болни от рак, да продължат да учат и по време на лечението си, да им помогне в усвояването на учебния материал и в успешното представяне на  изпитите за завършване на учебната година. Проектът ще обхване общо 100 деца в училищна възраст, които се лекуват в клиниките по детска онкохематология към УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ» - София, УМБАЛ «Св. Георги» - Пловдив и УМБАЛ «Св. Марина» - Варна, за период от една година.


Избери, за да помогнеш!

Дарете чрез:

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:СДРУЖЕНИЕ ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

IBAN:BG13FINV91501014721936

BIC:FINVBGSF

При банка:Първа Инвестиционна Банка

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Култура и образование