Култура и образование


Всички заедно

Институт за ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.“Всички заедно” е програма на “Институт за прогресивно образование”, която ще се осъществи в 4 начални училища, с цел да въведе родителите в учебния процес и да създаде положителна среда, която способства интегрирането на деца с различни образователни потребности. Ще бъде развита система, която ще осигури място за емоционална саморегулация за децата и ще предостави ценно професионално развитие на учителите. Изградените физически пространства (кътове) и усвоените умения от учителите ще бъдат прилагани години наред, като това ще намали процента на отпадане на децата от училище и намаляване на агресията им. Родителите ще възприемат училището като сигурна среда, където децата са обичани, приети и обгрижени и където могат да получат безусловна подкрепа в тази важна възраст.

Програмата се състои от 3 главни елемента: Въвеждаща работилница: двучасов тиймбилдинг между родители, деца и учители за първи клас, с цел още в началото да се създадат добри взаимоотношения между родителите, учителите и децата; Кът за успокояване в класните стаи - когато детето изпита криза, то само идентифицира нуждата да се оттегли и да се овладее - системата не казва на детето какво да прави, а го овластява да упражнява самоконтрол, като в този случай физическият кът му осигурява пространство и инструменти да го постигне; Обучения на учители - децата не се отглеждат и обучават от програми или институции, а от хора, затова се инвестира в най-важния ресурс - учителите. Системата създава по-продуктивна и безопасна среда като намалява агресията и използването на наказание. Според Световната банка 50% от децата живеят в риск от бедност и 14% отпадат от училище.

С реализацията на проекта ще бъде възможно всяко дете да развие пълния си потенциал в една подкрепяща среда, за да може да поеме по избрания от него житейски път.

Избери, за да помогнеш!


 

Дарете чрез:

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

IBAN:BG40UNCR70001521417093

BIC:UNCRBGSF

При банка:Уникредит Булбанк

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Култура и образование