Култура и образование


Опознай традициите, за да обикнеш народа си

НАЦИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.


Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН е водеща национална институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа съзнанието на обществото за културна идентичност и традиции, и за ролята им в съвременния свят. Учените и специалистите се занимават с изучаване и анализ на многоаспектната културна история и съвременност на България, с изследване на културните явления и процеси в балкански, европейски и световен контекст. Чрез дейностите на Националния център за нематериално културно наследство и Националния етнографски музей системно се издирва, събира, съхранява и представя културното наследство.

„Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“ е проект за ремонт и оборудване на постоянно действащ модерен Образователен център, където малки и големи посетители ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти и обредни практики, до майсторлъка на предците, а учениците ще го посещават като част от обучението им, за подпомагане на образователния процес по история, география, човек и природа... Освен с класове от началните и средните училища, Образователният център ще работи и с възрастни – за хоби интереси, за усвояване на стари занаяти.

Музеят е разработил специални образователни програми за Центъра, като през първите четири години акцентът ще бъде върху програми за деца от предучилищна възраст и ученици от първи до седми клас на училищата. Те целят да повишат нивото на разбиране от децата на явления от живота на хората в миналото и настоящето, да ги стимулират да търсят информация от множество източници и да я анализират, а  не просто да превеждат посланията на музейните експозиции за детска публика. 

Децата ще могат да изследват, търсят и събират информация за националното културно наследство, да  я презентират пред публика, да подреждат резултатите от работата си в изложби. Те ще имат възможости да търсят информацията от различни музейни артефакти, на базата на която да правят анализи и да се запознаят с културно-историческото наследство на България.

Избери, за да помогнеш!

Дарете чрез:

sms

  • Дарете чрез SMS с текст DMS MUZEY на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.
  • За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 sms е 1 лв.
  • За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:ИЕФЕМ - БАН

IBAN:BG22UNCR96603119904113

BIC:UNCRBGSF

При банка:Уникредит Булбанк

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Култура и образование