Социални проекти


Емоциите - спътник за цял живот

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА - България

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.Проектът „Емоциите - спътник за цял живот“  е насочен към преодоляване на трудности в емоционалното развитие. Емоционално-поведенческите трудности сред децата и юношите са в основата на проявяващите се все по-често отклонения в поведението им. Сред факторите, водещи до различни емоционално-поведенчески прояви, са липсата на социални умения поради неглижиране, раздяла в семейството, загуба, бедност и други. Тези фактори предизвикват затруднена адаптация на децата в различна социална среда (училище, приятели, извънкласни форми и други), и водят до несправяне с учебния материал, нарастване на агресията, отпадане от образователната система и т.н. Много от днешните деца нямат изградени стабилни социални умения, което да им позволи да реагират адекватно в различни житейски ситуации. Развитието на социални умения е важно за подрастващите, за да се научат да разпознават и осъзнават емоциите си и да контролират чувствата и постъпките си. 


Бенефициенти по проекта „Емоциите - спътник за цял живот“  са 250 деца на възраст от 3 до 18 години  от общините София, Перник, Велико Търново и Габрово. Проектът ще се реализира чрез: организиране и провеждане на групови обучителни сесии за младежи, загубили грижата на своите семейства и настанени в Центрове за настаняване от семеен тип;  групова психо-социална работа за деца в избрани училища, която има за цел подобряване социалните умения на децата и включва:


* организиране на Социална работилница за превенция на насилието -  работа с класове, в които е установена нужда за подобряване на общуването чрез развиване на социални умения и снижаване на нивото на агресия между децата;


* групова работа по наша методика -„Научи ме как….“, която е със социална насоченост и има за цел да подобри социалните умения на децата в общността;


* провеждане на тренинги за деца в училищата за изграждане на умения за работа в екип, вземане на колективни решения, делегиране на права и отговорности;


* открити уроци, подготвени от учениците, по тема от учебния материал; учениците ще планират представянето си, като разпределят отговорностите помежду си и изнесат урока пред педагози и други деца от учебното заведение 


* Творческо ателие за малки и големи, предлагащо дейности за деца и родители за развитие на връзката дете-родител и предаване на социален опит чрез арт техники.


В процеса на реализиране на проекта ще се проведат индивидуални психологически консултации за деца и техните родители за преодоляване на емоционално-поведенчески проблеми. Дейностите са свързани и с подкрепа за деца от бедни семейства, която ще включва финансова подкрепа за включване в курсове и извънкласни форми по интереси (спорт, музика, изкуства, и др.), посещения на изложби, музеи, театър и други дейности, организирани от училище; заплащане на такси за зелени училища и лагери, чрез които децата опознават света, за да имат възможност да придобият нови умения за общуване с връстници извън близкото семейно обкръжение и общност.

Избери, за да помогнеш!


 

Дарете чрез:

sms

  • Дарете чрез SMS на кратък номер 1287 за абонати на М-Тел, VIVACOM и TELENOR  и на 0900 1117 за фиксирани абонати на VIVACOM.
  • За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 sms е 1 лв
  • За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС. 

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:SOS Детски селища България

IBAN:BG76RZBB91551060353913

BIC:RZBBBGSF

При банка:Райфайзенбанк България

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Социални проекти