Социални проекти


Подпомагане на проектите на фондация Х. Степич, осъществявани в България

ФОНДАЦИЯ Х.СТЕПИЧ - Благотворителност за Централна и Източна Европа

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.


Фондация Х. Степич - Благотворителност за Централна и Източна Европа подкрепя децата в неравностойно положение от София, Добрич, Куклен, Баня и Малко Търново; децата-бежанци и техните майки, пострадали от военни действия и пребиваващи на територията на Република България. Над 200 деца ще получат специализирана грижа и ще бъдат предпазени от изоставяне и насилие, както и отпадане от училище. Семейства в риск ще бъдат консултирани, а децата ще получат помощ от педагози, психолози, социални работници и лекар. 

Благодарение на доброволци тютори социализацията на децата в обществото става възможна и са изравнени пропуски в образованието, изучаването на български език и преодоляването на психически травми чрез различни видове терапии.

Деца от крайно бедни семейства получават и обяд в центровете, като активно се работи и със семействата им, за да се наблегне на важността на образованието. Организират се различни извънучебни занимания, които не само разведряват децата в нужда, но ги учат на социални умения и развиват интереса им към четенето.

Избери, за да помогнеш!Дарете чрез:

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:Фондация Х. СТЕПИЧ

IBAN:BG82RZBB91551031932902

BIC:RZBBBGSF

При банка:Райфайзенбанк България

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Социални проекти