Здравни проекти


Рехабилитационна програма за деца в неравностойно социално положение, с вродени сърдечни заболявания

АСОЦИАЦИЯ "ДЕТСКО СЪРЦЕ"

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.Проектът на Асоциация „Детско сърце“ е насочен към осъществяване на оздравителна рехабилитационна програма на деца в в неравностойно социално положение, с вродени сърдечни заболявания - основна цел е укрепването на физическото и психическо здраве след претърпяна сърдечна операция, на 50 деца, на възраст от 6 до 14 години. Благодарение на участието си в нея, те могат да повярат в своите заложби, таланти и способности, въпреки сърдечното им заболяване. Програмата съчетава физически натоварвания с предизвикателства към ума и способностите за общуване на децата. Те се учат на подкрепа, отборен дух, взаимопомощ и емпатия, споделят емоционалните си проблеми и разбират, че не са сами, че има и други деца като тях. Научават се да приемат своето различие и да го превърнат от недостатък в предимство.  Оздравителните програми им помагат да се върнат към  съответен на връстниците им начин на живот. Друга важна цел е промяната на нагласите спрямо оперираните деца и преодоляване на социалната изолация, в която се намират голяма част от тях, поради финансови затруднения на родителите. Лесно раними и много емоционални, за тях общуването е трудно, поради дългият престой вкъщи, без контакт с връстниците им. Често пъти третирани като «Стъклени», не им се разрешва да правят дори това, което могат, за да не се изморят. Ставайки част от оздравителната програма на море или на планина, всички тези проблеми се преодоляват по естествен път в процеса на неформалното им общуване.


Избери, за да помогнеш!


 

Дарете чрез:

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:Асоциация ДЕТСКО СЪРЦЕ

IBAN:BG69RZBB91551008681751

BIC:RZBBBGSF

При банка:Райфайзенбанк България

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Здравни проекти