Социални проекти


Подпомагане на приют за бездомни деца

Сдружение Гаврош - Варна

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.


Сдружение „Гаврош” гр. Варна е неправителствена организация, която вече 22 години подслонява най-уязвимите деца в Приют за бездомни деца. В него годишно са обгрижвани средно 50 деца на възраст от 5 до 18 години, които най-често са оставени без родителски контрол и подкрепа, преживели са насилие, отпаднали са от образователната система. В „Приюта” се предоставят комплексни услуги. Работата там е интензивна и специфична, като е свързана със задоволяване на всички потребности на настанените деца 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Осигурява се подслон, храна, дрехи, здравно обслужване, достъп до образование, психологическа подкрепа, социална работа, достъп до обществения живот и др. Приютът е единствен в град Варна и региона. Той дава възможност на децата незабавно да излязат от ситуация на насилие и крайна безизходица, за да не се стигне до изоставяне и попадане на улицата или в институция. Успяваме да върнем в семейна среда над 50% от децата. Настанените получават подкрепа от социални работници, психолог, медицинска сестра и при нужда – от външни специалисти. През лятото сдружението  води децата на лагер. Всяко дете е обучавано и подпомагано да се справя с проблемите, да продължи образованието си, да подобри поведението и здравословното си състояние. Сдружението има за цел да насърчава развитието и подобряването на хигиенни и социални умения и навици на децата, да осигурява достъп до подходящи занимания в свободното време, способстващи стимулирането на личната изява и общуването в различна среда, чрез участие и на доброволци.

От септември 2014 г. Министерски съвет намали издръжката на услугата „Приют” почти три пъти, с което тя се равнява приблизително на 6,90 лв. на дете на ден за пълно за цялостна грижа. Това е крайно недостатъчна сума, с която приютът не може да съществува.

Даренията от кампанията ще бъдат изразходвани за покриване на ежедневни нужди като храна за децата, отопление, учебни пособия исанитарни материали..

Избери, за да помогнеш!

Дарете чрез:

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:Сдружение Гаврош

IBAN:BG47PRCB92301034130710

BIC:PRCBBGSF

При банка:ПроКредит Банк

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Социални проекти