Здравни проекти


Диагностициране и профилактика на хроничните бъбречни заболявания

Клиника по Нефрология - Александровска болница

Този проект е важен за Вас и за цялото общество. Гласувайки, Вие давате своята виртуална подкрепа за него.


Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александровска” е един от водещите в страната диагностично-терапевтични центрове, в който се прилагат класически и иновативни методи за ултразвукова диагностика на отделителната система и биопсични методи в нефрологията. В структурите на Медицинския университет, тя се числи към Катедрата по вътрешни болести, което определя и широкия й спектър на дейности: ултразвукова диагностика на отделителната система, контраст-усилената ехография, 3D ултразвуково изследване на пикочния мехур или т.нар. „виртуална цистоскопия”, пункционна бъбречна биопсия и биопсия на подкожна мастна тъкан, за диагностика на системна амилоидоза. Водеща е ролята й за ранна онкологична диагностика на отделителната система. В Клиниката по нефрология се диагностицират и лекуват всички гломерулни, тубулно-интерстициални и съдови бъбречни заболявания, диагностициране, лечение и метафилактика на нефролитиазата, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии.

Тя е с възможности за прилагане на най-съвременните методи за продължителни бъбречно-възстановителни терапии, като продължителна вено-венозна хемодиализа, хемофилтрация, филтрационен плазмен обмен при редица системни и автоимунни заболявания. С готовност за подготовка и проследяване на трансплантирани и чакащи бъбречна трансплантация.

Проектът на Клиниката по Нефрология към Александровска болница е насочен към пациенти от София и региона, които ще преминат през пълен комплекс от изследвания: изследване на пълна кръвна картина, измерване на серумен креатинин и оценка на бъбречната функция, измерване на кръвната захар, при необходимост и гликиран хемоглобин, изследване на прясна урина и стиксова проба за белтък в урината. По лекарска преценка ще се прави изследване за микроалбуминурия при рискови групи пациенти, измерване на кръвното налягане и абдоминална ехография, която включва и оглед на простатната жлеза при мъже.

Избери, за да помогнеш!

Дарете чрез:

банкова информация за дарение

Получател/Титуляр:УМБАЛ Александровска

IBAN:BG54TTBB94001526873019

BIC:TTBBBG22

При банка:Сосиете Женерал Експресбанк

Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Здравни проекти