Здравни проекти


Кампания 2010:
Закупуване на специализирани инвалидни столове за обслужване на тежко болни пациенти

Военно-медицинска академия (ВМА)Военномедицинска академия е създадена като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да извършва многообразна диагностично-лечебна дейност, да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри с цел поддържане готовността и боеспособността на армията, съхранение и възстановяване здравето на военнослужещите. ВМА е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г., като през 1960 г. болницата е преструктурирана във Висш военномедицински институт /ВВМИ/. Академията разполага с диагностични и терапевтични клиники, отделения и лаборатории, в които се извършва широк спектър от амбулаторно-консултативна, извънболнична и болнична помощ, както и научна и учебна дейност. Пациентите имат достъп до най-съвременни лечебно-диагностични технологии и медицинска помощ от висококвалифицирани специалисти.

Във ВМА постъпват пациенти за болнично лечение, заплащано от Националната здравно-осигурителна каса, по 225 клинични пътеки. За обслужването на тежко болни пациенти Академията трябва да закупи специализирани инвалидни столове. Годишно във ВМА-София се извършват около 125 000 амбулаторни прегледи и се приемат над 15 000 пациенти за стационарно лечение.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!