Култура и образование


Кампания 2010:
Лятна театрална академия за деца в риск – с. Широка Лъка

Фондация за култура “Ден Гри - Х”Фондация “ДЕН ГРИ – Х” е неправителствена организация, която цели да стимулира интерес сред българите към изкуството. За реализиране на тази идея през 2003 г. фондацията създава иновационен модел за работа с деца в риск и социално неравностойно положение чрез средствата на изкуството – Лятна театрална академия за деца в риск – с. Широка Лъка. Уникалността на проекта е в това, че набляга върху ценностите в изкуството като мост за общуване и чрез артистични подходи обслужва необходимостта от интеграция и идентичност, както и стимулира междуличностна и междуетническа толерантност. Проектът има пълната подкрепа на кметството в с. Широка Лъка и разполага с театралната сцена на местното читалище “Екзарх Стефан”, както и с базата на ОУ “Н. Й. Вапцаров”.

Лятната театрална академия за деца в риск покрива голяма част от културните и социални рискови групи деца от района на Смолян и Девин. Продължителността й е от три до четири седмици като въвлича годишно от 60 до 80 деца в неравностойно положение. През 2011 ще стартира 9-ото издание на Лятна Театрална Академия за Деца в риск – с. Широка Лъка, което ще включи деца от три дома в региона, и ще въвлече местните преподаватели и възпитатели в творческия процес. Академията традиционно завършва с голям Детски Приказен Фестивал, за който се организира посещението на още 150 деца от други домове и училища от Девин, Смолян, Пловдив, Гоце Делчев, Панагюрище. Проектът включва деца на възраст между 6 и 18 години от Дом за деца “Катя Ванчева” с. Широка Лъка, гости участници деца от Дом за деца “Олга Скобелева” гр. Пловдив, деца от ОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Широка Лъка, деца от Дом за настаняване от семеен тип гр. Смолян, гости от ОУ “Марин Дринов” гр. Панагюрище.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!