Култура и образование


Кампания 2010:
Отпечатване на детски книги на брайл

Национално читалище “Луи Брайл 1928”От учредяването му през 1928 г. до днес, Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” е единственият издател на художествена и справочна литература за хората без зрение в България. Библиотеката приема и изпълнява поръчки от частни лица и институции за транскрибиране на литература.

От 1958 година е положено началото на говорещата книга у нас. В съответствие с новите технологии читалището въвежда електронната книга през 1994 година и в момента е национален координатор на тази форма за информация за всички хора с увредено зрение, които ползват персонални компютри.

По данни на Съюза на слепите в България, към края на 2008 г., броят на слепите е 18 637. Читалището разпространява напълно безплатно брайлови и електронни книги в цялата страна. Слепите читатели могат да получат заявената литература по домовете си. Една книга от едно заглавие е на стойност между 60 и 75 лв., тъй като се отпечатва на специален картон за брайлов печат. Даренията, набрани от кампанията ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ, ще бъдат изразходвани за отпечатване на книги на брайлов шрифт за деца с увредено зрение.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!