Култура и образование


Кампания 2010:
Стипендии “Готови за успех” за ученици и студенти без родители

Фондация Сирак (ФПББ)Стипендиите “Готови за успех” са съвместен проект на Фондация “Сирак” и Фондация “Помощ за благотворителността в България” и се връчват от 2005 година, когато с помощта на дарители са подкрепени първите 8 стипендианти. Всяка година повече от 150 деца и младежи кандидатстват за стипендиите „Готови за успех”. Те са настанени или израснали в домове за деца, лишени от родителска грижа или живеят при близки и роднини, а единственият им доход често е получаваната от държавата пенсия и те постоянно изпитват затруднение с покриването на ежедневните разходи. Въпреки това техният успех в училище е висок - над 4,50 за студентите и над 5,00 за учениците в гимназиален курс.

От създаването си насам, програмата непрестанно расте, а през учебната 2009/2010 година успява да подкрепи 117 млади хора - 76 студенти и 41 ученици от цялата страна, със стипендии за общо 121 600 лева. В кампанията ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ през 2009 г. “Готови за успех” успя да набере 8620 лв., с които да подкрепи младежите.


ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!