Еко проекти


Кампания 2010:
Изграждане на екопътека “По следите на Рилския ревен и Рилската иглика”

Природен парк “Рилски манастир”Природен парк „Рилски манастир” е с площ 25 253 хектара, в т.ч. гори 16 370 хектара и високопланински пасища и ливади 8 883 хектара.

Наред със задачите по опазването, съхраняването и изучаването на уникалното биоразнообразие, природния парк е и връзката между Българската православна църква /като собственик на по-голяма част от горите и земите на парка/ и държавните институции, която да гарантира запазването на хармонията между природата и манастира и възраждането му, като духовен и културен център.

Приоритетна е задачата и за развитието на туризма при отговорност за опазване на природата и нормални правила за поведение на туристите. За по-голям и безопасен достъп до околните туристически местности природният парк е планирал да изгради екопътека “По следите на Рилския ревен и Рилската иглика”, която ще бъде обособена в района на Кирилова поляна -- Тиха Рила – Рибни езера, Смрадливо езеро, в района на което се намират и торфените находища на Рилската иглика.

За начална точка на екопътеката “По следите на Рилския ревен и Рилската иглика” е избрана местността “Кирилова поляна”. От важно значение е фактът, че началото на екопътеката ще се намира в непосредствена близост (7 км) до най-посещаваният обект в парка – Рилският манастир, който е паметник от световно значение в листата на ЮНЕСКО за световно културно наследство, както и до всички основни изходни маршрути към високите части на планината и до всички важни места за провеждане на научни наблюдения в парка.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!