Еко проекти


Кампания 2010:
Закупуване на клетки/ изграждане на посетителски кът

Спасителен център за диви животниСпасителният център за диви животни е единственото в България специализирано звено за лечение и рехабилитация на диви животни.
Центърът съществува вече 18 години, като през този период през вратите му са преминали над 5 500 болни диви животни. 90% от тях са от защитени видове, някои от които са изчезващи в световен мащаб – орли, ястреби, пеликани, костенурки, различни бозайници и други. С даренията от кампанията ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ ще бъдат закупени и изградени клетки, басейни и специализирани помещения за настаняване и лечение на птиците. Ще бъде изграден и посетителски кът с информационни табели и интерактивни игри, чрез които посетителите на Центъра да получават повече знания за дивата природа и ролята и отговорността на човека за опазването й.

Ежегодното увеличение на броя постъпващи болни диви животни (от 600 през 2008 до 1060 през 2009) прави належащо изграждането на нови места за приютяването на нашите пациенти. В кампанията ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ през 2009 г. Спасителният център успя да набере 11 257 лв., с които подпомогна нормалното си функциониране.

Посетителите в Спасителния център стават все повече с всяка изминала година – по-голямата част от тях са деца и ученици – средно 4 000 годишно. Те идват, за да се запознаят с дивите животни на България, но и да научат нещо повече както за отделните видове, така и за съдбата на всеки един пациент на Центъра – прострелян от бракониери, жертва на незаконен трафик, паднал с гнездото при буря и т.н. Така малките посетители правят първите си крачки в природозащитата.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!