Социални проекти


Кампания 2010:
Обяд за хората от клуб “Сребърна есен”

Благотворително дружество „Донка Паприкова” (хоспис “Милосърдие”)Благотворително дружество „Донка Паприкова” (хоспис “Милосърдие”) носи името на своята основателка от 2009 г., три години след нейната смърт. През 90-те години Донка Паприкова стана известна с призивите си за съпричастност и милосърдие и с основаване на хоспис движението в България. Делото й продължава дъщеря й Зоя Паприкова-Крутилин, която през 2000 година по примера на майка си основа дневен център за възрастни хора с интереси към изкуство и култура, наречен с поетичното име „Сребърна есен”. Идеята бе да се даде възможност на хората от третата възраст, които имат желание да продължат творческите си занимания, както и тези, които имат нужда от духовно общуване, да имат място за срещи и обмяна на идеи.

Проектът бе подкрепен финансово през първата година от откриването на клуба, оттогава до момента продължава да съществува благодарение на спонсори. В него се развиват различни дейности, като изява на музиканти, поети, артисти и др., в творчески вечери, срещи на възрастни и млади хора на изкуството, организиране на концерти за деня на възрастните хора, здравни беседи, екскурзии и др.

През тези 10 години в клуба намериха изява много хора, голяма част от тях живеят мизерно с малките си пенсии, има много самотни – всички те търсят внимание и съпричастност в клуба. Освен духовната храна би било добре, ако има и малка материална подкрепа във вид на една закуска или обяд през седмицата. Проектът е социален, с опит да се подпомогнат през зимните месеци тези хора; същевременно когато са заедно на една маса, това им дава възможност за по-добро общуване и споделяне на проблемите. Така споделени, самотата и отчаянието ще бъдат по-малки и вярата, че трудната зима ще се преодолее, по-голяма.


ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!