Социални проекти


Кампания 2010:
Програма “Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора”

Сдружение КаритасСдружение Каритас реализира програма „Домашни грижи”, чрез която осигурява комплексни медико-социални грижи в обичайна домашна среда на повече от 400 възрастни, болни и самотни хора, в тежко здравословно състояние и със сериозни здравословни проблеми, породени от хронични заболявания или старост, в трудна социална ситуация, с ниски или недостатъчни доходи, в невъзможност сами да се грижат за себе си и домакинството.От създаването на програмата през 2002 са открити и функционират 6 амбулаторни центъра за домашни грижи в Русе, Белене, Малко Търново, Раковски, Житница и София, които обслужват и хора от още 8 населени места в близост до посочените градове и села.

Мобилни екипи от медицински сестри оказват комплексна грижа – почасови здравни и социални услуги там, където възрастните хора се чувстват най-спокойно и добре-в собствения им дом. Те подкрепят хора с тежки заболявания, които не могат да си позволят ползването на скъпо платени медицински манипулации, живеят изолирано и са с ограничен достъп до здравни и социални услуги, но състоянието им изисква наблюдение и специализирана дългосрочна грижа. Пакетът от услуги включва както медицински манипулации, следене не жизнените показатели и приема на медикаменти, така и грижа за тялото, общо мобилизиране и раздвижване, помощ в домакинството, пазаруване, посредничество в контактите с личните лекари и други социални и здравни институции, придружаване, консултиране и др.

Грижите, предоставяни от мобилните екипи на Каритас в домашна обстановка предотвратяват риска от настаняване в институция, осигуряват необходимото спокойствие на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините.

Те имат за цел да улеснят достъпа до здравни и социални услуги на възрастните, болни и самотни хора, да подобрят жизнената им ситуация, да запазят самостоятелността и да мобилизират силите им, така че да продължат да водя пълноценен живот.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!