Социални проекти


Кампания 2010:
“Заведи ме на детска градина"

SOS Детски селища БългарияПроектът “Заведи ме на детска градина”се осъществява от сдружение SOS Детски селища България чрез Центровете за семейно консултиране и подкрепа в София и Велико Търново, които предоставят социални, психологически и педагогически услуги на деца с увреждания и в риск от изоставяне.

Значителна част от клиентите на Центровете за семейно консултиране и подкрепа в София и Велико Търново не разполагат със средства, позволяващи им да запишат децата си на детска градина, поради което трябва да останат вкъщи, за да ги отглеждат. Това важи особено за самотните родители, които нямат алтернатива друг да поеме грижата за децата им. Родители на деца с увреждания често напускат работа, за да полагат 24-часова грижа за децата си.

За децата с увреждания е жизненоважно да посещават специализирано заведение, за да получават интензивна помощ от психолог, специален педагог, рехабилитатор. Особено важно е, че дневната грижа за деца, предоставяна чрез детските ясли, детските градини и специализираните заведения за деца с увреждания, създава у родителя спокойствието, че детето е обгрижено качествено от специалисти, което е предпоставка временно безработните да търсят и намират подходящи работни места и да осигуряват финансова стабилност на семействата си.

През 2009 г. децата, настанени в специализирани институции за деца с увреждания са 956. Общо 465 от настанените деца са с психични и неврологични заболявания. Децата с различна степен на умствено изоставане са 879, а децата с физически и множествени увреждания са 396.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!