Социални проекти


Кампания 2010:
Подпомагане на Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич

Фондация “Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ”Центърът за обществена подкрепа в гр. Добрич е създаден през 2000 г., като за десетгодишната му история над 300 деца са получили специализирани грижи в него. Целта е в него да се предоставят комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, предпазване от насилие и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Даренията от кампанията “Избери, за да помогнеш” ще бъдат изразходвани за покриване на ежедневни нужди на Центъра като ток, вода, санитарни материали и др.
В кампанията ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ през 2009 г. Центърът набра 10 719 лв.

25 деца и младежи между 6 и 18 години едновременно могат да получават помощ в центъра от педагози, психолози, социални работници и лекар, като освен специализираните грижи им се осигурява и храна, дрехи, учебни материали, играчки и спортни принадлежности, лагери. Специалистите подкрепят децата, както и техните роднини и настойници, като им помагат в попълването на липсващи знания в учебния материал, формират навици за общуване, лична хигиена, хранене и ги обучават да рисуват, пеят и свирят.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!