Здравни проекти


Кампания 2010:
Грижа за деца с детска церебрална парализа

Фондация помощ за благотворителността в България (Група за реформа в услугите за деца с детска церебрална парализа)Около 20,000 са децата с групата заболявания под наименованието детска церебрална парализа (ДЦП) в България. Видовете ДЦП са различни и групата включва както деца с нарушено физическо развитие и запазен интелект, така и деца с множествени двигателни и интелектуални увреждания. Заради това децата с ДЦП се нуждаят от комплексна грижа – образователна (достъпна среда в училище), медицинска и социална.

От медицинска гледна точка ДЦП е непрогресиращо заболяване, при което състоянието на нервната система може значително да се повлияе при комплексна и продължителна терапия, особено интензивна в първите няколко години от развитието на детето.

Групата за реформа в услугите за деца с ДЦП е инициирана от Фондация „Помощ за благотворителността в България” и включва дарителската инициативна група “Спаси, дари на ...”, Българския център за нестопанско право и три родителски асоциации от София, Банско и Тетевен. Групата има за цел да представи пред институциите и обществото цялостни мерки за подобрение на достъпа и качеството на услугите за децата с детска церебрална парализа.

Проектът “Качествена грижа за децата с детска церебрална парализа” се реализира от 2006 г., като годишно между 20 и 25 деца се възползват от подкрепата за допълнителна рехабилитация. Децата, които се включват в проекта се определят от Комисия в състав: представител на Фондация Помощ за Благотворителността в България, представител на медия и секретаря на Националната Педиатрична Асоциация.

Докато системата не се промени съществено, хиляди деца не могат да получат качествена рехабилитация заради липсата на средства. Заплащаната от НЗОК клиничната пътека покрива около 10 дни рехабилитационни процедури на дете; през останалото време родителите доплащат или детето не се рехабилитира. Необходимата сума на дете е между 200 и 1000 лева на месец – непосилна сума за семейства с ниски доходи и още по-скъпа за живеещите извън София.

Помогнете на тези деца да получат допълнителните рехабилитационни процедури, които са изключително важни и могат чувствително да подобрят състоянието им!

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!