Здравни проекти


Кампания 2010:
Осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлеза

Национален онкологичен медицински център (НОМЦ)Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честото онкологично заболяване при жените в света и е една от водещите причини за смърт при тях. Тази тревожна реалност се отнася и за нашата страна. През в 2007 г. в България заболяемостта от РМЖ е 10.8 на 100 000 жени или 3 622 новозаболели жени, смъртността е 32.2, което означава, че са починали 1 273 жени. Целта на програмата е да се осъществят безплатни прегледи на социално слаби жени, които нямат възможност за провеждането на квалифицирани профилактични прегледи и живеят в отдалечени населени места в България. НЗОК не поема извършването на мамографии с мобилен мамограф. Организираният скрининг обхваща цялата подлежаща за дадена територия група от населението или рисковите контингенти. След провеждането на прегледите НОМЦ поема ангажимента за активно лечение на жените с доброкачествени и злокачествени новообразувания на гърдата и изготвя отчет за дейността, който предоставя на кмета на съответната община и на организациите, които подкрепят или финансират апарата. Центърът разполага с уникални възможности за провеждане на профилактичен онкологичен скрининг, който е най-добрият начин за ранно откриване на рака. За нуждите на онкологичния скрининг е създадено мобилно звено. В състава му влизат висококвалифицирани лекари и медицински специалисти. Мобилният мамограф, може да достигне до най–отдалечените краища на страната за провеждане на скрининг на РМЖ, благодарение на което бяха прегледани 19 308 жени в 91 общини. ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ! ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!