Здравни проекти


Кампания 2010:
Закупуване на апарат за плазмафереза

Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна (ИСУЛ)Клиниката по нефрология в ИСУЛ е първата университетска клиника по нефрология в България, основана преди повече от 45 години. Тя е основно звено за диагностика и лечение на най-тежките и сложни бъбречни заболявания и е известна с постиженията си в лечението и диагностиката на всички бъбречни заболявания и особено на гломерулопатиите – първични и вторични. В нея се провеждат специфични и уникални диагностични и лечебни манипулации. Годишно в клиниката се извършват най-голям брой за страната пункционни бъбречни биопсии. Това е и единственото място в страната, където се извършва плазмафереза като елемент от лечението на хронични гломерулонефрити и колагенози, при която кръвта се очиства от имунните комплекси и от антителата. Методът за плазмафереза, за която в клиниката се приемат болни от цялата страна, тъй като е една от малкото, които провежда този тип лечение, като годишно се лекуват над 1000 болни от София и страната. За осъществяването на навременно и пълноценно лечение Клиниката има нужда от нова апаратура за плазмафереза, тъй като тази, която се използва сега е морално остаряла и на повече от 20 години.

Все повече бъбречни заболявания се диагностицират при млади хора, като над 50% от пациентите са на възраст до 40 години.


ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!