Култура и образование


Кампания 2009:
Средновековна манастирска църква "Св. Арахангел Михаил" гр. Трън - аварийни работи

Министерство на културатаТрънският манастир “Св. Архангел Михаил” е оригинален и изключително рядък представител на средновековната култова архитектура в България. Обителта е обявена за археологически и художествен паметник на културата с национално значение. Манастирът е разположен на 3 км. северозападно от гр.Трън, на левия бряг на река Ерма, в северните склонове на Руй планина, недалеч от Ждрелото на река Ерма.

Паметникът има три строителни периода – през XIII-XIV в., през XVII в. и в края на XIX в. Сградата отвън е изцяло измазана – късна мазилка. На южната фасада в две ниши на средната част има две портретни изображения от 19 в. Манастирът е разрушен, а през 60-70-те год на ХХ в. църквата е използвана и като обор. Паметникът продължава да е обект на непрекъснати иманярски и вандалски набези. Преди започването на цялостните реставрационни работи по стенописите е наложително да бъдат извършени строително-ремонтните и укрепителни работи по сводовете и покрива. При осигурено финансиране разделянето на двата стенописни слоя може да започне независимо от хода на строителните работи. Същото се отнася и за обработката на всички свалени стенописи.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!