Култура и образование


Кампания 2009:
Готови за успех - стипендии за деца сираци и полусираци

Фондация "Помощ за благотворителността в България"На 18-годишна възраст децата без родителска грижа напускат домовете, в които са отглеждани и разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности.

Фактите сочат, че:
• Почти 100 % от децата в домовете успяват да завършат средното си образование.
• Приблизително 30% от завършилите имат желание да продължат образованието си.
• По-малко от 10% биват приети да учат във висше учебно заведение.
• Почти половината от приетите отпадат в процеса на обучение, поради липса на финансови възможности.

Връстниците им, останали без родители, израснали при близки и роднини, също рядко имат финансова възможност да продължат образованието си, тъй като единственият им доход често е отпусканата от държавата пенсия. За да оцеляват, тези млади хора са принудени да работят и рядко продължават образованието си.

Стипендиите са на стойност 120 лв. месечно за студентите и 80 лв. месечно за учениците; предназначени са за учебната година и се отпускат за период от 10 месеца.
През последните две учебни години стипендианти на "Готови за успех" са 227 студенти и ученици. Фондацията организира конкурс за децата, които ще получат стипендията. Всеки дарител може да вземе участие в комисиите, които избират кой да получи стипендиите.

Стипендиите се набират за учебната 2010/2011 година.

Стипендиантската програма се осъществява в партньорство с Международния женски клуб и Фондация „Сирак”.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!