Социални проекти


Кампания 2009:
Кучето водач – стопанин и приятел

Фондация "Очи на четири лапи"Фондация “Очи на четири лапи” е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Фондацията има за цел създаването на условия за равнопоставеност в обществото на хората с увредено зрение в България чрез: набиране и разпространяване на информация; акумулиране на финансови средства, с които да се подпомага: изграждането на центрове за обучение на кучета-водачи, изплащане на кучета-водачи и адаптация на незрящите към това ново партньорство.

В изпълнение на целите си, организацията разкри първото и единствено в България училище за кучета водачи на слепи - Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета, задачата на който е подготовката на кучета водачи и безвъзмездното им предоставяне на български слепи граждани, обучени за работа и живот с дипломирано куче водач. Фондацията е единствен доставчик на социалната услуга “Рехабилитация на хора с увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”. От 2005 година до момента центърът е предоставил безвъзмездно на български слепи граждани 19 дипломирани кучета водачи.

Предоставянето на услугата е процес, който включва 5 хронологични етапа: развъдна програма; подбор, обучение и социализация на млади кучета в приемни семейства на доброволци; водаческо обучение и дипломиране на кучето; обучение на слепия човек за работа и живот с подходящото за него куче и синхронизиране на двойката; мониторинг и методическа помощ при работата на двойката.

Програмата за социализация на бъдещи кучета водачи на слепи се осъществява с помощта на доброволци – приемни семейства, които в продължение на 12 месеца отглеждат и подготвят бъдещите кучета водачи. Задачата на приемните семейства е: социализацията, възпитанието и послушанието на бъдещото куче водач. Всички разходи свързани с изхранването на кученцето, ветеринарното му обслужване и осигуряването на необходимите аксесоари, са изцяло от фондация „Очи на четири лапи”.

През месец декември в училището за кучета водачи се родиха 6 кученца – голдън ретривъри, на които през месец януари им предстои настаняване в приемни семейства и начало на подготовката им като служебни кучета. За осигуряването на суха храна за тяхното отглеждане през първата една година са необходими 5 040 лв.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!