Социални проекти


Кампания 2009:
Дом за сираци св. Николай в с. Нови хан

Дом за сираци "Свети Николай"Дом за сираци “Свети Николай” започва да се изгражда през 1988 г. в двора на църквата “Света Троица” в с. Нови хан под управлението и контрола на Църковното настоятелство. Домът продължава да се строи и сега, като се разширява за приемане на повече нуждаещи се.

Строителството стартира с 480 лв. От самото начало до днес домът се издържа и оборудва само с помощи и дарения, без да е търсена помощ от държавни и църковни институции.

Досега през дома са минали над 250 души, които са намерили подслон, топла храна и облекло. Тук нуждаещите се живеят, докато се устроят.

Понастоящем в дома живеят 113 души, от които 70 деца (от бебета, родени в Дома, до 18 годишна възраст). По-малките деца ходят на детска градина, а по-големите - на училище в Нови хан (до 8-ми клас). Бебетата се гледат в самия дом от майки.

Домът търси финансиране за построяване на 10 къщи на километър и половина извън селото, построяване на здравна служба, оборудване на компютърна зала, обучение по английски език, построяване на второ крило към основната сграда на Дома, довършване на строителната дейност и оборудване на трети етаж на настоящата сграда и др.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!