Социални проекти


Кампания 2009:
Създаване на център за деца с аутизъм в гр. Пловдив

Фондация "И аз мога" за подпомагане на деца с уврежданияИнициативата И АЗ МОГА / I CAN TOO на фондацията, носеща същото име, е насочена към децата с увреждания и техните семейства. Един от проектите на фондацията е за създаване на Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив и популяризиране проблемите на тези деца. Идеята за откриване на такъв център е на родителската организация – сдружение “Шарен клас”.

Центърът има за цел подпомагане социалната адаптация и развитието на деца от 3 до 18 години със затруднения в познавателното, емоционалното, говорното развитие и социалното функциониране чрез осмисляне и уплътняване на свободното им време. Това са деца със специфични особености в психичното си развитие – аутизъм, хиперактивност, дислексия, затруднения в сензорните възприятия, неспецифично езиково развитие, извън контекста на общоприетото, емоционални и поведенчески затруднения.

Сред дългосрочните цели на фондацията И АЗ МОГА / I CAN TOO, свързани с проблемите на децата, страдащи от аутизъм, са създаването на образователни инициативи в училищата и сред родителите, които ще спомогнат за разпознаване на проблема още в ранна детска възраст, огласяването на проблемите на децата с увреждания и техните семейства чрез изразните средства на изкуството, откриването на дневни центрове за деца с множествени увреждания, отговарящи на европейските стандарти, финансова подкрепа на съществуващи дневни центрове за деца с множествени увреждания. С помощта на държавните институции Фондацията ще инициира промени в инфраструктурата на градовете за решаване на проблема с тяхната проходимост и достъпност за хора с увреждания.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!