Социални проекти


Кампания 2009:
Дом за възрастни хора с деменция и Дневен център за пациенти болест на Алцхаймер

УМБАЛ "Александровска"Университетската „Александровска” болница стартира проект за създаване и развитие на Дом за възрастни хора с деменция и Дневен център за пациенти с болест на Алцхаймер "Александровска" за постоянно пребиваване на 60 възрастни хора с деменция в Дома и на 40 възрастни хора с болест на Алцхаймер, посещаващи Дневния център. Ежедневната лечебно-диагностична и научно-изследователска практика доказват нарастващата потребност от подобряване на социалната мрежа от заведения за лечение, рехабилитация и обгрижване на пациентите с деменция.

Поради застаряването на населението като трайна тенденция и в България, и наличието на екип от висококвалифицирани специалисти за ранна диагностика и терапия на пациенти с деменция, през последните години се наблюдава голямо нарастване на броя на пациенти и техните семейства, потърсили помощ от Центъра по дементология в клиниката по неврология на болница „Александровска”. Голяма част от потърсилите медицинска помощ се нуждаят и търсят възможности за настаняване в подходящи заведения, осигуряващи медицински и социално-психологически грижи за дементно болните.

Целта на проекта е ремонт на съществуваща материална база и създаване на условия за функциониране на Дом за възрастни хора с деменция и Дневен център за пациенти с болест на Алцхаймер „Александровска”, които ще предлагат комплекс от грижи за основните ежедневни потребности и медицинско обслужване, както и за потребностите от общуване, организация на свободното време, образование, развлечение.

За осъществяване целта на проекта ще бъде използвана Санаториална сграда-Банкя – част от сградния фонд на „Александровска” болница, намираща се в гр. Банкя, ул. „Стефан Стамболов” №9.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!