Социални проекти


Кампания 2009:
Спешна помощ за жени и деца преживели домашно насилие

Фондация „Асоциация Анимус”Проектът „Спешна помощ за преживели домашно насилие – жени и деца, както и за деца в риск” на Фондация „Асоциация Анимус” има за цел да продължи през 2010 година, предоставянето на спешни психо-социални услуги за пострадалите от домашно насилие – жени и деца, както и за деца в риск. Проектът ще даде възможност пострадалите от домашно насилие, както и на децата в риск да получат професионална психологическа и социална помощ веднага след инцидент на насилие.

Програмата „Кризисно звено” съществува от 1999 година и към сегашния момент разполага със собствена материална база, подготвени специалисти и изградени процедури за работа. Тази програма е денонощна и e част от Центъра за възстановяване на жени, юноши и деца пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус”.

Програмата за спешно настаняване на деца в риск, стартира и бе развита в рамките на проект „ Да помогнем на децата и родителите им да намерят, изградят и запазят семейството, от което се нуждаят” финансиран от програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността” . В рамките на този проект се предвижда финансирането на спешна психологическа помощ, кризисна интервенция, денонощно настаняване и социално застъпничество за пострадалите от домашно насили, както и за деца в риск.

Към момента програмата Кризисно звено има денонощен достъп. Клиентите, които имат нужда от спешна консултация или настаняване, се обаждат първо на Денонощната Гореща телефонна линия, от където се насочват към адреса на Кризисното звено. Друг начин на достъп е чрез полицията, когато при инцидент на насилие клиентите се водят директно от патрулната кола на адреса на Кризисното звено. В момента Кризисното звено е единственото място на територията на Столична община, където жени и деца пострадали от домашно насилие, могат да се настаняват денонощно и по спешност след инцидент и да получат кризисна социална и психологическа помощ.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!