Социални проекти


Кампания 2009:
Дом за възрастни хора с психически разстройства, с. Пастра

Фондация Конкордия БългарияФондация Конкордия България ръководи социален проект за подпомагане на Дома за възрастни хора с психически разстройства - с. Пастра. В Дома живеят около 80 мъже при изключително тежки битови условия. До този момент са осигурени средства за саниране на кухнята и стопанските помещения и оборудването им с най-необходимото. Все още не достига финансиране за довършителните работи по проекта. Предвижда се пълен ремонт на дома, в това число прокарване на канализация – санитарни възли с тоалетни и душове, изграждане на склад и хладилно помещение за хранителни продукти, саниране на столовата, поставяне на прозорци и врати в спалните помещения. В проекта се включва и подмяна на покривната конструкция, която в момента застрашава живота на обитателите на Дома. Ще бъде сменена и електрическата инсталация, както и подовата настилка. Сградата също така се нуждае от цялостно боядисване.

Целта на проекта е да се осигури прилично съществуване на мъжете от Дома, които поне донякъде ще могат да се интегрират в общността и да водят доколкото е възможно нормален живот.

Направете заедно с нас усилието да осигурим за осемдесет, частично психично разстроени, възрастни мъже едно достойно човешко съществуване в чисти и отоплени помещения.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!