Социални проекти


Кампания 2009:
Социален център за младежи в затруднено положение, гр. София

Фондация Конкордия БългарияФондация Конкордия България ръководи социален център, който има за цел да подкрепя младежи в затруднено положение, израснали в социални институции или в проблемни семейства. Центърът "Свети Константин" може да предложи подкрепа на 100 младежи от 18 до 30 години в трудни житейски ситуации. Към този момент около 20 младежи намират подслон в центъра за временно настаняване, а други 25 са настанени в преходни и наблюдавани жилища; освен тях за още около 40 се полагат грижи на "свободен принцип" - т.е. могат да посещават центъра всяка вечер, за да се изкъпят, да получат чисти дрехи или просто да се нахранят. Според индивидуалните си потребности младежите получават медицинско обслужване, подкрепа и консултиране от социалните работници при: лични проблеми, изготвянето на документи и търсене на работа.

От месец ноември на третия етаж на сградата се приемат деца и младежи от 10 до 18 години. Социални работници и възпитатели се грижат за 25 младежи в дневния център и в приюта към него.

Друг акцент в социалната работа е приема на млади жени и майки, които в миналото си са били жертви на трафик на хора или проституция. За тях се инициират специални индивидуални дейности, предлагащи грижа и подкрепа. По този начин се цели да се помогне на хората да излязат от социалната изолация.

Сградата на Социален и младежки център "Св. Константин" с използваема площ от 2400 кв.м., е разположена в центъра на гр. София и е предоставена за експлоатация за срок от 50 години от фирма LLI Die Euromills. Ръководството на строителните дейности и санирането бе поето от STRABAG.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!