Здравни проекти


Кампания 2009:
Психотерапевтична помощ за пациентите с бъбречни заболявания

Асоциация на пациентите с бъбречни заболяванияАсоциацията на пациентите с бъбречни заболявания цели да обедини усилията на бъбречно-болните хора и техните близки, за подобряване условията им на живот и дейност. Основните цели на проекта и асоциацията са подобряване условията на лекарско наблюдение и грижи на пациентите с бъбречни заболявания; интегриране на бъбречно болните пациенти в социалния и обществения живот; развитие на солидарността и взаимопомощта между пациентите с бъбръчни заболявания, техните близки и приятели; подпомагане държавните институции и лекарски сдружения в усилията им да създадат по-добри условия за лечение на бъбречно-болните, за извършване на повече бъбречни трансплантации в България. Асоциацията представя проект за психотерапевтична помощ за пациенти с бъбречни заболявания. Този проект се налага, защото псисхологичните проблеми на пациентите, които са на диализно лечение и тези, които са трансплантирани са много и достатъчно тревожни. Много от децата на хемодиализа не виждат смисъл да живеят и да учат, и не по-малко фрапиращи са проблемите на възрастните пациенти, които са на диализа и техния ежедневен начин на живот е подчинен на това. Проектът засяга и психологичните проблеми на вече трансплантираните пациенти. Проектът за психотерапевтична помощ на пациенти с бъбречни заболявания има 2 посоки – работа на психолози с децата на диализа и организиране на психотерапевтични лагери на бъбречно-транспланитраните хора. Целта на работата с децата на диализа е да окаже помощ при справяне със стреса, преживяванията на безпомощност, подтиснатост, чувството за различност от връстниците им, произлизащи от тяхното бъбречно заболяване. Основно работата ще бъде насочена към преодоляване на социалната изолираност, поддържане на приятелски взаимоотношения, интерес към учебната дейност, приемане на болестта и спазване на предписаните процедури, диети, медикаменти и режим. Провеждането на психотерапевтичните лагери на пациенти, преживели бъбречна трансплантация и техни близки в групова терапия е метод с доказана ефективност при всички пациентски общности с бъбречни заболявания в Европа. Целта е да бъдат реализирани 2 терапевтични лагера за бъбречнотрансплантираните за три и четири дни в местност, позволяваща усамотена и ползотворна терапия. Груповата терапия има терапевтична роля при тази група хора, като тя помага за осигуряване на по-висока адаптивност в социалната среда, овладяване на поведенченски модели, овладяване на инструментариуми за самопомощ и други. ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ! ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!