Здравни проекти


Кампания 2009:
Намаляване броя на изоставените деца с лицеви аномалии

Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛААсоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА www.ala-bg.org е българска неправителствена организация създадена през 1997 г. и регистрирана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществена полза. Главна цел на АЛА е намаляване броя на изоставени деца с лицеви аномалии в България. За тази цел АЛА работи върху многостранно насочена стратегия: образователни тренинги и семинари за здравни специалисти – с основна цел преодоляване на предразсъдъците, за да не се дават съвети за оставяне на децата в домове за отглеждане; тренинг за родители, позволяващ им да оказват подкрепа на нови родители; повишаване информираността на обществото относно проблемите на лицевите аномалии- издаване на брошури, постери, участие в телевизионни предавания; развитие на емоционална и психологическа подкрепа за деца и родители; подпомагане на конкретни пациенти за ортодонтско и логопедично лечение, което е напълно непокрито от Здравната каса.

При близо 8 милиона население, всяка година в България се раждат около 110 деца с цепнатини на устната и небцето и около 40 деца с други аномалии на лицето. Поради липса на информация 30% от тези деца са изоставяни от родителите си в домовете за деца. Това нанася сериозна психо-травма на родителите и обрича децата на живот в институциите. 90% от децата с лицеви аномалии имат нормален интелект и лекувани по правилен начин имат всички възможности за реализация в живота! Голямата част от родените с лицева аномалия деца в България, на възраст между 1 месец и 15 години се лекуват в Отделението по пластична и краниофациална хирургия в УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, където Асоциацията ни помага за организирането на мултидисциплинарен екип от специалисти – хирург, логопед, специализирана медицинска сестра, ортодонт.

Сред належащите нужди на отделението по пластична и краниофациална хирургия в Пловдив са:

1. Ремонт на 4 болнични стаи, баня и дограма
2. Ремонт на балкон и стаи в съседство – детски кът и кабинет по логопедия
3. 4 нови телевизора с поставка за болничните стаи
4. Автоклав

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!