Здравни проекти


Кампания 2009:
Закупуване на апарат за механична вентилация

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести "Св. София" – СБАЛББСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ “СВЕТА СОФИЯ” –СБАЛББ. В Клиниката за спешна и интензивна терапия на болница “Света София” постъпват болни със сериозни терапевтични и диагностични проблеми. Особено тежък проблем са болните с пневмония, астма в пристъп, белодробен тромбемболизъм, усложнени с остра дихателна недостатъчност, която застрашава живота и изисква лечение в интензивно отделение за различна продължителност от време.

Когато острата дихателна недостатъчност не може да се коригира с подаване на кислород във висока концентрация, включително и 100-процентова концентрация, във вдишваната газова смес се налага подпомагане на дишането с включване на апаратна вентилация през интубационна тръба или т.нар. механична вентилация или “изкуствен бял дроб”. Това се осъществява с помощта на респиратори с възможност за прилагане на различни режими на вентилация в зависимост от конкретната патология и състояние на болния. Тъй като тези болни са в критично състояние и са зависими от респиратора, всяка повреда на апарата или принадлежностите може да доведе до бързо влошаване на състоянието и дори до фатален изход, при невъзможност за незабавната му подмяна. Това изисква поддържане на резервен респиратор, когато има болни на механична вентилация, което понастоящем болницата невинаги може да осигури. Нерядко в интензивното отделение на клиниката няколко болни са поставени на механична вентилация с респиратор, както например при сегашната грипна епидемия.

Клиниката за спешна интензивна терапия на болница “Света София” се нуждае от закупуване на апарат за механична вентилация – “изкуствен бял дроб”.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!