Здравни проекти


Кампания 2009:
Клиниката по детски болести и детска кардиология

Клиника по Детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болницаКлиниката по детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болница е уникална за страната болнична структура. В нея се съчетават високоспециализирани медицински дейности в областта на детската кардиология, на интензивното лечение и на общата педиатрия.

В отделенията на клиниката се приемат деца 24 часа в денонощието от столицата и страната, като почти всяко четвърто дете постъпва по спешност. Клиниката има 77 легла, разкрити в 3 отделения: по детска кардиология, за следоперативно интензивно лечение и реанимация и отделение по детски болести със сектор за интензивно лечение. Една трета – 20 от леглата на клиниката са за интензивно лечение. През трите отделения на клиниката годишно преминават около 2 500 деца, като 800 се лекуват в отделенията за интензивно лечение.

Клиниката по детски болести и детска кардиология е единствената в страната, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение, включително сърдечна хирургия и интервентни процедури, при деца с вродени и придобити сърдечни заболявания, ритъмни и проводни нарушения, болести на миокарда и перикарда. В нея се осигурява високоспециализирана медицинска помощ за 95 % от децата в България, които се нуждаят от диагностика и лечение при сърдечно заболяване. Тя е единствената структура в страната, където се извършват сърдечни операции при деца. Годишно се оперират 350 – 400 деца. Половината от тях са до 2 годишна възраст, а 1/5 са новородени.

Към клиниката се насочват деца от други болници в София и страната с тежка дихателна недостатъчност, които се нуждаят от животоспасяваща дълготрайна апаратна вентилация. Преобладаващата част от тях са недоносени новородени.

Диагностичните процедури и лечението на тези деца изискват използването на съвременна диагностична апаратура, апарати поемащи дихателната функция при децата с остра дихателна недостатъчност (респиратори), апарати за проследяване на жизнените функции по време на операциите и интензивното лечение.

Независимо от това, че клиниката разполага с добра апаратура, тя не може да покрие изцяло всички нужди. Нашата работа би била още по-успешна и по-сигурна за децата, ако разполагаме допълнително с ехокардиограф за операционната зала и детска сърдечна реанимация и съвременни респиратори и монитори за следене на жизнените функции.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!