Здравни проекти


Кампания 2009:
Лечение на деца с онкохематологични заболявания

Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболяванияСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ е единствената специализирана болница в страната, в която се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст със заболявания на кръвта и солидни тумори. Тя се намира в сградата на болница “Царица Йоанна” – ИСУЛ в София. Тук е разкрит и функционира пълноценно първият в Република България сектор за трансплантация на костен мозък, трансплантация на хемопоетични стволови клетки, които притежават уникална възможност за възпроизвеждане и възстановяване, насочено към унищожаване на туморен или друг болестно изменен клетъчен клон. Болницата притежава собствена лабораторна база, в която се изследват в пълен обем кръвни и биохимични показатели, туморни маркери, флоуцитометрично изследване на клетки от периферна кръв и костен мозък, микробиологично изследване на кръв, биологични течности и материали. В болницата се прави химиотерапия на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18 годишна възраст. Към болницата функционира Дом-пансионат за родителите на децата с тежки заболявания, които са в болницата на лечение – деца с левкемия, с тумори и деца, нуждаещи се от костно-мозъчни трансплантации. Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявани се нуждае от закупуване на 4 броя инфузомати -апарати за венозни вливания, които са изключително необходими в ежедневната медицинска практика на болницата и за лечението на децата с тежка диагноза. ЗА ДЕЦА КАТО ДРУГИТЕ, ЧИЯТО ИСТОРИЯ Е ПО-РАЗЛИЧНА.ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ! ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!