Здравни проекти


Кампания 2009:
Да събудим хората в будна кома

Столична община - дирекция „Социални дейности”По инициатива на Столична община - дирекция „Социални дейности”, стартира благотворителна кампания под мотото „Да събудим хората в будна кома”.

Хората в състояние на „будна кома” или на медицински език „хронично вегетативно състояние” у нас нямат възможност да получат пълноценно лечение и рехабилитация. Причината е, че здравните власти заплащат лечението на тези болни, докато имат нужда от медицински грижи в реанимация. След като хората започнат да дишат самостоятелно без да бъдат подпомагани от апарат, техните роднини започват да се грижат за тях вкъщи или ги настаняват в частни хосписи или клиники. На нито едно от тези места обаче болните не могат да получат адекватно медицинско наблюдение и адекватна на тяхното състояние рехабилитация.

Двата основни проблема са липсата на постоянен медицински надзор и на осигурена и платена от българската държава рехабилитация. Това принуждава роднините на хората в „будна кома” да търсят лечение и рехабилитация извън България. Утвърдена държава в тази област е Израел - там има три клиники, които се занимават с неврорехабилитация. Стойността на лечението в тези клиники се определя индивидуално за всеки конкретен случай. По данни на роднини на хора в „будна кома”, които са проучвали възможността да изпратят своите близки на лечение там, дневният престой, който включва и пълноценната рехабилитация, е от 600 до 1100 долара на ден. Отделно семейството трябва да подсигури и средства за регулярни или непредвидени, но наложителни изследвания, както и за престоя на придружителя на болния в Израел.

Кампанията цели събирането на средства за хора в състояние на будна кома, които да могат да получат адекватна помощ в Израел, както и да запознае отблизо обществото с проблемите на хората в това състояние.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!