Здравни проекти


Кампания 2009:
Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания

Асоциация на пациенти с онкологични заболявания /АПОЗ/Злокачествено заболяване - никой никога не предполага, че това ще му се случи. Всеки е готов да посрещне всичко останало, но не и болестта и последиците от нея. За кратък миг ти се струпват хиляди неща, които не можеш и не искаш да възприемеш, защото досега си бил здрав. Животът ни е ценен и всеки един момент докато си жив е важно да се бориш и да направиш така, че да си жив по-дълго.

Ежедневно, в продължение на пет години, АПОЗ води една и съща борба, посветена на хората с онкологични заболявания, които се нуждаят от подкрепа, информация, специализирани медицински и немедицински грижи и много, много любов. Постигнахме не малко за добруването на болните от рак, но ни предстои още много работа. Част от нея е свързана с проекта, който АПОЗ успя да спечели.
Проектът е за Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания. С неговото осъществяване целим:

1. да се създаде единен модел от медицински и социални дейности, нефигуриращи в националната политика за лечение на рак, съобразени със специфичните потребности на пациентите с онкологични заболявания.
2. онкологичните диспансери в градовете София, Пловдив и Бургас да разширят социалната и здравната си програма, за да обхванат колкото се може повече граждани
3. да се увеличи броя на пациентите, доведени до ремисия, наблюдавани от диспансерите в градовете София, Пловдив и Бургас;
4. да се създаде по-оптимистична среда, в която да протича лечебния процес в трите онкологични диспансери
5. да се популяризира модела от социални дейности сред широката общественост;
6. да се създаде модел за психологическо консултиране за пациенти и техните близки и групи за самопомощ;
7. да се изгради обучителна програма за пациенти в ремисия, които подкрепят новорегистрирани пациенти с рак;
8. да се осигури немедицинска грижа за онкоболни в летална фаза
9. да се създаде информационен портал с информация за онкоболни пациенти.

Всичко това АПОЗ ще го направи в помощ на хората, които сега боледуват. Тази помощ връща светлината в погледа на заболелите, активира личностния им потенциал и те се превръщат в победители над болестта.

Практиката показва, че бидейки обект на внимание и специфично организирани здравни и социални грижи, пациентите с онкологични заболявания имат по-висока преживяемост, която основно се дължи на тяхната мотивация за живот. Създадената и сега действаща система на организирана онкологична помощ има сериозни пропуски и не стимулира пациентите да участват активно в процеса на излекуване, с което не допринася за оптимистични очаквания в резултата от лечението.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!