Еко проекти


Кампания 2017:
Живот без Дирофилария

Фондация Приятели на Животните
Фондация „Приятели на животните - Бургас” е организация, чиято дейност се извършва изцяло от доброволци и в обществена полза. Основните линии, които следва са:  • цялостна дейност по защита на животните


  • разширяване на общественото участие при решаване на природозащитни проблеми


  • решаване на специфични и приоритетни проблеми, свързани с опазването и защитата на животните и произтичащите от това дейности по опазване на околната среда


  • ветеринарна грижа за пострадали животни


  • подпомагане и съдействие на собствениците на животни за осигуряване на необходимите им условия за живот, както и за предпазването им от вредни последици за здравето им, в това число регистрацията и превенция на изоставянето им


  • организиране на кастрационни кампании на домашни и бездомни животни


  • организиране на образователни и информационни кампании Фондация "Приятели на животните" помага на обществеността информативно и апелирайки за отговорното отглеждане на животните, кастрацията и намаляването на популациите от бездомни животни; следва успешен модел на отнемане на безпризорни животни от улицата, лекувайки ги и настанявайки ги в домове за постоянно отглеждане. Фондацията се радва на стотици спасени и осиновени животни, но предизвикателствата са много и едно от тях е коварното заболяване Дирофилария. Над 70% от поетите животни носят редица заболявания и времето необходимо за стабилизиране им надвишава едно тримесечие. Спазването на цялата процедура отнема половин година, особенно в случите когато животното е заразено от Дирофилария или така наречения «сърдечен червей». Заболяването се изразява с ухапване на животни (в редки случаи и хора) от комар заразен с болестта, от което следва преминаване на микрофиларии (ларвни форми) в кръвоносните съдове на животното, трансзитиращи до белодробните артерии и сърцето, където паразита израства до червей и се размножава до фаталния край на животното и изпълването на целия сърдечен мускул с растящи червеи, които след 6 месеца достигат дължина 17-27 см. Обикновено, заболяването протича в четири стадия и много мъчително, като последният стадий е фатален. Значимостта на проблема е изключително голяма, поради високия интензитет и скорост на разпространение на болестта в България - наблюдават се вече зони със зараза дори и във вътрешността на страната, където Фондацията попада на случай с Дирофилария на всяко 5 тествано животно. Лечението е скъпо (между 400 лв и 1000 лв) и сумата от 9200 лева би била достатъчна да се приложи процедурата от изследвания и лечение за 18-20  животни, в риск от зараза с Дирофилария.


Избери, за да помогнеш!