Еко проекти


Кампания 2017:
Храна и лекарства за дивите животни на България

Фондация Дивите ЖивотниТаралежи, гълъби, катерици, прилепи, жаби, зайци, патици … те са на перваза, в пукнатините на панелите, в храстите от задния двор… Дивите животни делят с нас живота в градовете и селата, и често стават жертва на човешка жестокост, алчност, прекомерна любов или просто на природни случайности. От Фондация „Дивите Животни“ се отдават на това - да спасяват, лекуват и доотглеждат пострадали или осиротели диви животни от всякакви видове, били те защитени или не.  Основно правило в работата е манипулациите и обгрижването да се извършват по начин, причиняващ минимален стрес и непозволяващ животното да свикне с човешко присъствие. След успешното лечение и рехабилитация животните биват пускани отново в природата.

Дългосрочна цел е създаването на спасителен център за диви животни в град София - първият по рода в страната, който ще приема и предоставя грижи за всякакъв вид диви същества. В момента в България има няколко спасителни центъра, посветени на грижите само на отделни защитени видове. Именно затова нуждата от общ спасителен център с разностранна компетентност за всякакъв вид животни е от изключителна важност в работата по опазване на местната фауна. 

Лечението и отглеждането на животните изисква съобразяване със специфичните им хранителни навици. Отглеждането на новородени или болни животни налага закупуването на медикаменти и подсилващи храни, подпомагащи израстването и възстановяването на дивите пациенти, без които те нямат шанс за връщане към пълноценен и волен живот.

Избери, за да помогнеш!