Еко проекти


Кампания 2017:
Витоша - достъпна за всички

Природен парк Витоша
Природен парк „Витоша” е най-посещаваната защитена територия в България, с над 3 милиона посетители годишно - голяма част от тях хора с увреждания, поради което е необходимо адаптирането на райони от парковата територия за техните нужди. Изградените в близкото минало съоръжения, годни за ползване и от тях, вече са унищожени, а те имат голяма нужда от досег с природата, който оказва благоприятен и възстановителен ефект върху лечението им. Важно е да им бъде осигурен достъп до места с възможности за практикуване на физически упражнения, които спомагат в голяма степен за интегрирането в обществото и преодоляване на изолацията. За осигуряване на достъпа им в защитената територия, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ разработва проекта си „Витоша – достъпна за всички“ под мотото „Премахни бариерите, отвори врата към общество, дай равни възможности на всички!“, с цел да бъдат създадени условия и възможности за участие на хора с увреждания в спортни занимания на територията на Парка, като по този начин се подобри качеството им на живот, социалната интеграция и адаптация, както и  пълноценната реализация в обществения живот. В рамките на проекта ще бъде възстановена алеята за спорт, за хора в неравностойно положение, в местността Игликина поляна.

Една от най-красивите местности на Витоша ще се обособи като място за отдих, спорт и обучение за малки и големи, като се запази целостта на поляната и съществуващата алея в сегашното им състояние, но се изработят и поставят специализирани съоръжения за укрепване на двигателните функции на хората с увреждания върху ударопоглъщаща настилка, оградена с тактилни плочи. Ще бъдат поставени люлки, музикална стена, уреди за висене, колело за раздвижване, лост за набиране, въртележка, рампа за наблюдение и информационен пункт. Предвидени са специализирани маси и пейки за ползване от хора в инвалидни колички, за да се избегне изолацията им. 

Премахването на бариерите пред хората с увреждания е по силите ни! Ние имаме моралното задължение да отстраним препятствията пред тях, да инвестираме достатъчно средства, давайки им възможност да живеят достойно и да реализират потенциала си.Избери, за да помогнеш!