Социални проекти


Кампания 2017:
Подари щастливо детство на деца с трудности в развитието

Фондация За нашите децаФондация " За Нашите Деца" вече  25 години  насочва усилията си в предоставянето на подкрепа на най-уязвимите деца в България и правото на семейство за всяко дете. Благодарение на дългогодишния си опит и постоянно развитие на услугите, организацията не само предоставя алтернативна форма за грижа на деца, които са изоставени от своите родители, а и развива превантивни услуги. Предвид големия брой на деца с увреждания и/или трудности в развитието през последните години специалистите на фондацията работят, както за намиране на приемни семейства, които да отглеждат децата с увреждания, така и за подкрепа на биологични семейства, в които има деца с увреждания и/или трудности в развитието.

За да бъде максимално ефективна и да дава устойчиви резултати подкрепата към тези семейства цели да предостави възможност на децата да развият своя потенциал и да растат в сигурна семейна среда, като се предоставя на децата и родителите възможност за консултации и срещи с психолог, семеен консултант, специалист Ранна детска интервенция и др. В зависимост от нуждите, децата посещават рехабилитация, хипотерапия, хидротерапия и музикотерапия. При необходимост семействата са подкрепени и материално и/или финансово със специализирани материали или пособия за децата.

С осъществяването на проекта ще бъдат подкрепени 6 деца, които имат физически увреждания и/или трудности в развитието, като им бъде предоставена възможност, според потребностите им с тях да работят различни специалисти и да посещават иновативни терапии. 

Избери, за да помогнеш!