Социални проекти


Кампания 2017:
Цветен Ден

Клиника по психиатрия - УМБАЛ Александровска
Психиатричното отделение в Александровската болница е открито на 1 Януари 1888 г. Оттогава до днес едни от най-добрите специалисти в страната са в помощ на хората с психични заболявания, най-честите от тях афективните разстройства и шизофренията - заболявания със социална значимост, с относително голяма честота, предизвикващи сериозни нарушения в цялостното функциониране и водещи до инвалидност. През 2016 г. в Клиниката по психиатрия са на лечение общо 1186 пациенти, като най-голям е делът на пациентите с шизофрения – 242 и афективни разстройства – 295 пациента. Тежките и продължителни психични заболявания водят до социално отхвърляне и липса на социална подкрепа. Трудностите при справянето със симптомите на болестта и тежката обществена стигма лесно предизвикват следващия психотичен епизод и поредното постъпване в психиатрична институция.

Клиниката по психиатрия в партньорство със сдружение „Цветен Ден“, ще реализира проект, който цели подобряване на грижата за психично болни лица, пациенти на Дневния стационар към Клиниката, чрез въвеждане на нови методи и психосоциални услуги, които ще подпомогнат насърчаването на социалната реинтеграция и превенция на отхвърлянето им. В рамките на проекта, в който ще се включат пациентите, техните близки и екипът на Клиниката, ще бъде почистен двора и района, където ще бъде създадена градина "Цветен Ден" с оформяне на ограда, пейки и алеи; със засаждане на цветя, билки и храсти, затревяване с райграс и осигуряване на поливна система. 


Тези дейности ще поставят акцент върху здравата част на личността, върху здравословния и позитивен начин на живот, към природата, върху възстановяването чрез развиване на творческия потенциал и ще дадат допълнителен шанс за по-пълноценно функциониране и връщане в социална среда. Създаването на креативна атмосфера и условия за разгръщане на творчеството, ще подобрят взаимоотношенията и емоционалния климат в семейната среда.


Избери, за да помогнеш!