Социални проекти


Кампания 2017:
Помогни на болен възрастен човек

Каритас България„Каритас България” е българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими групи хора от обществото. Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква в България, „Каритас България” е федерация на три независими епархийни организации: „Каритас София“, „Каритас Русе“ и „Каритас Витания“.

Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, подкрепяме своите организации членки в извършването на социални дейности чрез структурите им по места.

Основните направления, върху които федерацията концентрира своята дейност, са: предоставяне на социални, здравни и образователни грижи и услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически действия. Предоставяните грижи и услуги са в подкрепа на: възрастни хора; деца и младежи в риск; деца и младежи с увреждания; хора, зависими от психоактивни вещества; жени в неравностойно положение; бездомни хора; бежанци и мигранти; хора, пострадали при природни бедствия.

Сайт: www.caritas.bg


В България има над 1 400 000 възрастни хора (по данни на НСИ за 2016 г.). През 2025 година 1 от всеки 5 българин ще бъде на възраст над 65 г. Възрастните хора у нас нямат голям избор, бедността и самотата са сред капаните, в които често попадат. Ако към тях прибавим и болестите, които почти задължително ги връхлитат, както и отсъствието на близки и роднини около тях, които да са им в подкрепа, картината от нерадостна става трагична. За възрастните хора обаче има алтернатива. За тях „Каритас“ реализира услугата „Домашни грижи”, благодарение на която възрастните хора получават професионални (здравни и социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят старините си достойно. Услугата се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния му живот. През годините, са създадени 8 центъра за Домашни грижи на „Каритас“, като мобилните екипи осигуряват професионални домашни грижи на хора от 13 населени места, от които 6 градове (Русе, Белене, Пловдив, Раковски, София и Малко Търново) и 7 села (Бърдарски геран, Житница, Дуванлии, Калояново, Стоилово, Звездец, Граматиково). Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас” се отнасят към възрастния човек с разбиране и внимание, с топло отношение и усмивка отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и нелеки дни на старостта му. Благодарение на „Домашни грижи на „Каритас”: възрастният човек изживява старините си в своя собствен дом; възрастният човек получава грижи и подкрепа от специалисти; предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения и специализирани институции, като старчески домове; възрастният човек получава грижи, внимание и разбиране, а с това и спокойствие, уют и сигурност, от които има най-голяма нужда в своето ежедневие; възрастният човек живее достойно; възрастният човек е като детето – той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща.

Пътят, който е изминал досега, е достоен за уважение. Емоциите, които е изживял, са нашият житейски урок. Неговата лична история е историята на нашето съзряване. Затова поискайте да я научите. И я чуйте със сърцето си. Станете част от нашата кауза. Нека заедно покажем на възрастните хора, че са грижа и мисъл за нас.


Избери, за да помогнеш!