Здравни проекти


Кампания 2017:
Нов Старт Живот

Болница ШейновоРаботата на болница Шейново е свързана с посрещането на новия живот. Понякога това става след преодоляване на опасни състояния при определени групи деца, които изискват целия професионализъм и грижи, оборудване и ресурси, за да може недоносеното дете да поеме и запази първата си глътка въздух, да узрее и порасне в условия, наподобяващи майчината утроба и да живее пълноценен живот. Всяка стъпка от тези процеси е трудна, рискова и изстрадана от децата, от семействата им и от техните лекари. Трудностите за оцеляване са свързани с преждевременното им раждане и заболявания в ранния послеродов период. Спасяването им означава те да пораснат и да се развият нормално, с колкото е възможно по-малко дълготрайни увреждания. От изключителна важност за това е както доброто оборудване на неонатологичното отделение с консуматив и апаратура, така и от последващите грижи.

Средствата по проекта ще бъдат усвоени за осъществяване на лечение чрез щадящо и безопасно за децата обдишване, с нов за България метод, начерен НАВА - дишане чрез апарат, по най-близък и естествен начин за всяко дете, независимо от зрелостта и размерите му, така че дихателната система постепенно сама да поеме функциите си. За да бъдат създадени условия за по-кратка апаратна вентилация, с възможно най-малко усложнения и дълготрайни последици, е необходимо закупуването на допълнителен консуматив.

От друга страна, всяко дете родено преждевременно и преживяло месеци престой в интензивните отделения, за да се развие и укрепне, има нужда от упорита и дълга рехабилитация, кинезитерапия и възстановителни процедури. За съжаление, степента на уврежданията е често сериозна и води до тежки степени на инвалидизация, въпреки положените усилия на лекарите. Подподомагането на финансирането на продължителна рехабилитация на нуждаещите се деца, би било спасение за родителите им, които освен с шока от проблемното раждане и оцеляване на децата, се налага да се справят и с мисълта, че ще се грижат за дете с увреждания, най-честите от тях детска церебрална парализа и ретинопатия. Необходими са много време, средства и съдействие на различни специалисти, за да започне своевременно последваща терапия и да се провежда систематично, което много често се оказва непосилно за родителите. Насочването на финансиране към тяхната рехабилитация ще даде възможност те да развият своя потенциал, да се социализират и да имат пълноценен живот.

Избери, за да помогнеш!