Здравни проекти


Кампания 2017:
Българската Коледа 2017

Администрацията на Президента на Република БългарияБлаготворителната инициатива "Българската Коледа" е в помощ на нуждаещи се от лечение български деца. Кампанията се провежда под патронажа на Президента на Републиката, неизменно от 2003 г. до сега. Инициативата има за цел да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца.

Събраните средства се разпределят съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата, от организаторите на инициативата - Администрация на Президента, БНТ и НоваТВ, по предложение на Експертен съвет, включващ представители на Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Национални консултанти по детски болести, Българска асоциация за закрила на пациентите, Български дарителски форум. Партньорите в кампанията имат амбицията тя да е максимално прозрачна, обществено отговорна и ефективна, в подкрепата си за детското здравеопазване и насърчаване на дарителството в България. Набраната сума се изразходва за: безвъзмездно предоставяне на лекарства, медицински изделия, помощни средства, лечение, диагностика и рехабилитация в случаите, в които същите не се финансират изцяло от републиканския бюджет, общинските бюджети, НЗОК, по Закона за интеграция на хората с увреждания и Център "Фонд за лечение на деца"; безвъзмездно предоставяне на медицинско оборудване на детски болници, клиники, отделения и центрове за здравни услуги, предназначени за обгрижването на деца, в случаите, в които закупуването на същата е от съществено значение за качеството на предоставяните грижи на пациентите в конкретната практика, и същата не може да бъде финансирана от бюджета за здравното заведение, републиканския бюджет, общинските бюджети, програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове и двустранни споразумения. Набраната сума се разпределя изцяло, без да се удържат от нея разноски и каквито и да било други разходи, свързани с инициативата.

Вярваме, че Вашата помощ би допринесла значително за успешното реализиране на тазгодишната Кампания. Искрено се надяваме да получим Вашата подкрепа за каузата "Българската Коледа", насочена към здравето на българските деца. Благотворителната инициатива на Президента на Република България "Българската Коледа" е част от кампанията на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" от 2009 г.

Избери, за да помогнеш!