Еко проекти


Кампания 2016:
Обновяване на заслон Кончето в Национален парк Пирин

Асоциация Планини и хора



През 1955 г. група ентусиазирани туристи от Разлог и Пловдив построяват малък заслон високо в Пирин планина, на самото карстово било. Наричат го „Кончето“ – на името на едноименния ръб, до който е построен. От тогава до наши дни, в мъгли и бури, при ураганни ветрове и гръмотевици, по всяко и при всякакво време, заслонът е там и е спасил от бедствие и сигурна смърт стотици туристи. Цяло чудо е, че повече от 60 години, напълно амортизиран и остарял, физически и морално, заслонът още е там! За всички туристи, той е жизненоважен и животоспасяващ.

Съществуващата постройка е частично ремонтирана през 2009 г., но е морално и технически остаряла. Тя вече не отговаря на стандартите за безопасност, на стандартите за средствата за подслон и на съвременните изисквания за оцеляване.

Предлаганият проект цели подмяна на постройката на заслона с нова съвременна и урбанизирана конструкция, като застроената площ не се променя (изискване на плана за управление на национален парк „Пирин“). Увеличава се височината с около метър, при което се запазва броят на местата за пренощуване. Предвижда се вграждането на преддверие, което е много важно с оглед повишаване на комфорта и сигурността на пребиваване в заслона. В обшивката ще бъдат монтирани червени светещи ленти, захранвани от фотоволтаици, вградени в покрива. Ще бъде предвидена и възможност за зареждане на GSM и GPS апарати. Местата за спане (наровете) ще бъдат на три етажа, като конструкцията ще бъде от олекотени профили. Всички материали, използвани за проекта, ще бъдат негорими. Подменя се укрепването на заслона с 4 броя нови стоманени въжета, захванати за скалите.

Избери, за да помогнеш!