Култура и образование


Кампания 2016:
Детска читалня на колела

Сдружение Пътуващите книги на Стара ЗагораПроектът "Детска читалня на колела" цели да насърчи четенето сред децата в малките населени места, като им представи по атрактивен и забавен начин произведения от класическа и съвременна, българска и чуждестранна детска литература. Това ще се случи под формата на публични четения, гостуване на съвременни български детски автори, представяне и обсъждане на популярни детски книги. Проектът ни ще подпомогне дейността на малките читалища в област Стара Загора, които разполагат с оскъдно финансиране за обогатяване на детския си библиотечен фонд.

Липсата на четивни умения у над 40% от децата в България е факт. Критерии за четивна грамотност са извличането на информация, разбирането, използването и осмислянето й. Предпоставка за такива умения е да можеш и да искаш да четеш. Една от целите на организацията е да върнем любовта на децата към четенето. Дейността на работещата от една година  „Читалня за деца" към сдружението предизвиква голям интерес. Със собствени средства и с помощта на дарения от родителите сдружението прави всичко възможно да я разшири и да приобщи повече деца към нея. Но тъй като не е възможно да бъдат събрани деца от различни населени места на едно място, по едно и също време, се роди идеята да пътуваме до тях. Идеята е вече успешно реализирана в Берковица по покана от частен местен дарител. Интересът към инициативата беше огромен и  дава на хората от сдружението увереност да продължат да я развиват. Тези срещи се превръщат в запомнящи се събития за децата от малките населени места, където културният календар не е достатъчно богат и разнообразен.

Всеки месец  „Детска читалня на колела“ ще организира четене в различно малко населено място в област Стара Загора. Съвременни български детски писатели ще бъдат канени като гости на някой от пътуванията ни, за да представят свои книги.. Освен четене, интересно интерактивно представяне или драматизация на детски книги, всяко събитие ще включва забавна дискусия или конкурс за рисунки (на хартия или асфалт) върху представеното произведение, с които да разберем до каква степен децата са възприели и разсъждавали върху посланията на представяната книга. На всяко събитие ще бъде предоставян награден фонд от книги за децата и читалището (или организацията) домакин. Книгите ще бъдат закупувани на преференциални цени от издателства, които пожелаят да станат партньори по проекта.

Средствата, набрани чрез дарителската кампания  «Избери, за да помогнеш»ще бъдат използвани за закупуване на детски книги, мултимедиен проектор и екран, материали и консумативи по проекта. Ако в рамките на кампанията успеем да съберем повече средства, ще бъде закупен и малък автомобил (употребяван), който да се превърне в подвижен дом на нашата „Детска читалня на колела". Надяваме се с набраните средства да осигурим едногодишна продължителност на проекта, така че инициативата да придобие популярност, за да продължи устойчиво да се развива като част от дейността на сдружението и читалнята да пътува из цялата страна по покана на организации и от други малки населени места.

Избери, за да помогнеш!