Култура и образование


Кампания 2016:
Образование за всички

Фондация "Асарел"Кое е по-важното - отоплението за зимата или учебници на Иван? Кое е по-спешното – помагала по английски език или яке втора употреба за Деси? Пак ли ще изпратя Кирил на училище с филия, намазана с маргарин, тъй като не мога да му дам два лева за закуска? Дали  Красимира да продължи да учи, или да си търси работа? С тези зловещи въпроси заспиват или не могат да заспят  хиляди майки и бащи в цяла България. В община Панагюрище стотици родители намериха алтернатива, почувстваха подкрепа и вече гледат децата си по-смело в очите. А Тодор, Диана, Стоян, Кристина и десетки други деца вече не се чувстват отритнати, смачкани и унизени.

Те вече са като другите – част от класа, част от училището, част от България!

С реализирането на проекта „Образование за всички“ фондация „Асарел“ осигурява условия за равен достъп до образование на ученици от 8 до 12 клас, които са в неравностойно социално положение. Проектът се осъществява в партньорство с Община Панагюрище и ръководствата на всички шест училища в общината. По проекта „Образование за всички“ се осигуряват безплатни учебници на децата от социално слаби семейства. Тези от тях, които имат отличен успех и по-малко от 5 неизвинени отсъствия, получават стипендии от Фондацията. Чрез тази инициатива се подпомагат и  социално слаби жители на общината, които са надхвърлили ученическата възраст, но са записали задочна форма на обучение в Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище. Те получават финансова помощ за транспорт и закупуване на учебни помагала.

Проектът „Образование за всички“  стартира през учебната 2012/2013 г. когато са осигурени безплатни учебници за 89 деца. През 2013/2014 г. учениците, които са подпомогнати с учебници са 117. През следващата 2014/2015 г. техният брой е 97. През отминалата учебна 2015/2016 година осигурените безплатни учебници са за 110 ученици. През стартиралата 2016/2017 година техният брой е 108. От стартирането на проекта „Образование за всички“ до настоящия момент са вложени около 45 000 лева

Анализите показват, че над 90% от подпомогнатите ученици са повишили успеха си. Мнението на директорите на училища и самите педагози е, че благодарение на проекта се е повишило и качеството на учебно-възпитателния процес, а учениците са по-подготвени и по-мотивирани.

След завършването на Випуск 2016 г. на Професионалната гимназия в гр. Панагюрище, трима абитуриенти с отличен успех, освен стипендии получиха и предложение за работа в „Асарел-Медет“АД, . И тримата са участници в проекта „Образование за всички“ през последните 4 години.

Избери, за да помогнеш!