Социални проекти


Кампания 2016:
Подпомагане на приют за бездомни деца

Сдружение Гаврош - ВарнаСдружение „Гаврош” гр. Варна е неправителствена организация, която вече 22 години подслонява най-уязвимите деца в Приют за бездомни деца. В него годишно са обгрижвани средно 50 деца на възраст от 5 до 18 години, които най-често са оставени без родителски контрол и подкрепа, преживели са насилие, отпаднали са от образователната система. В „Приюта” се предоставят комплексни услуги. Работата там е интензивна и специфична, като е свързана със задоволяване на всички потребности на настанените деца 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Осигурява се подслон, храна, дрехи, здравно обслужване, достъп до образование, психологическа подкрепа, социална работа, достъп до обществения живот и др. Приютът е единствен в град Варна и региона. Той дава възможност на децата незабавно да излязат от ситуация на насилие и крайна безизходица, за да не се стигне до изоставяне и попадане на улицата или в институция. Успяваме да върнем в семейна среда над 50% от децата. Настанените получават подкрепа от социални работници, психолог, медицинска сестра и при нужда – от външни специалисти. През лятото сдружението  води децата на лагер. Всяко дете е обучавано и подпомагано да се справя с проблемите, да продължи образованието си, да подобри поведението и здравословното си състояние. Сдружението има за цел да насърчава развитието и подобряването на хигиенни и социални умения и навици на децата, да осигурява достъп до подходящи занимания в свободното време, способстващи стимулирането на личната изява и общуването в различна среда, чрез участие и на доброволци.

От септември 2014 г. Министерски съвет намали издръжката на услугата „Приют” почти три пъти, с което тя се равнява приблизително на 6,90 лв. на дете на ден за пълно за цялостна грижа. Това е крайно недостатъчна сума, с която приютът не може да съществува.

Даренията от кампанията ще бъдат изразходвани за покриване на ежедневни нужди като храна за децата, отопление, учебни пособия исанитарни материали..

Избери, за да помогнеш!