Социални проекти


Кампания 2016:
Подари неочаквана ваканция на деца и младежи от уязвими групи

Фондация Конкордия БългарияПроектът „ПОДАРИ НЕОЧАКВАНА ВАКАНЦИЯ“ ще осигури образователни пътувания на между 50 и 70 деца и младежи на територията на цялата страна в рамките на 2017 г. Вярваме, че с това ще се създаде една солидна рамка и система за насърчаване на неформалното учене и придобиването на опит и знание чрез разнообразни и динамични дейности и ще се насърчипо-активното участие на децата и младите хора в педагогическата и трудо-терапевтичната програма нафондация „Конкордия България“.

Образователните пътувания ще бъдат осъществявани съобразно училищните ваканции, педагогическата програма на фондацията и финансовите възможности. Децата и младежите ще пътуват в малки групи – между 7 и 12 участника за различните екскурзии. Сформирането на групите се прави на база интересите и потребностите на участващите деца/младежи, при съблюдаване на принципите на детско и младежко участие и даване на възможност за избор на предпочитана тема, дестинация и конкретни места. За децата, посещаващи дневните услуги на фондацията, ще се организират и еднодневни излети без преспиване, при които ще се посещават местности и центрове, които предразполагат към творческа изява.

Предвижданите образователни пътувания са в няколко основни тематични направления, които да предизвикат интереса и въодушевлението на децата и младите хора: "Занаятите в България“ –  посещение на комплекс „Етъра“ и включване в инициативата „Приеми ме на  село“;   "Историята на България“ – посещение на  Ловеч  (Музей „Васил Левски“), Габрово (Национален парк-музей „Шипка“), Сопот (Къща-музей на Иван Вазов, Манастир „Св. Спас“) и Карлово (Родната къща на Васил Левски, Куршум джамия); "Чудната природа на  България“ –  в Пловдив (Природонаучен музей), Смолян (с. Арда и с. Гудевица, връх Ком), Природен парк „Сините камъни“ и Информационно посетителски център „Карандила“.

Избери, за да помогнеш!